ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

Τα συστήματα επίπλωσης αποτελούν ίσως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες λειτουργικότητας για το σύγχρονο εμπορικό κατάστημα. Παρέχουν ευελιξία προσαρμογής βάσει των αναγκών που προκύπτουν από την διαφορετικότητα των προϊόντων. Συστήματα διάτρησης με πληθώρα εξαρτημάτων για όλες τις ανάγκες, το διαδεδομένο σύστημα slatboard με τα εξαρτήματα που έρχονται να καλύψουν τις περισσότερες ανάγκες του καταστήματός σας σε συνδυασμό πάντα με την επιλογή των υλικών για την επίτευξη του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος.